DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1
DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1

DEMON SLAYER CAPSULE RUBBER MASCOT 1

Regular price $7.99
Unit price  per 

Free Shipping

 9 to collect

Qty : 1 pc

Muzan Kibutsuji
Kanao Tsuyuri
Giyu Tomioka
Zenitsu Agatsuma
Tanjiro Kamado
Nezuko Kamado
Inosuke Hashibira
Makomo
Sabito

Size: 5.5 cm(2.25")

Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Nylon